Neden NAR?

Küreselleşen Sermayelerin piyasa ekonomisi sisteminde oluşturduğu global dünya pazarı, tüm dünyadaki üreticileri büyük, kurumsal ve profesyonel markalarla rekabet etmek zorunda bırakmaktadır. Ekonomik göstergelerde gelişmekte olan ülkeler statüsünde değerlendirilen Türkiye ve bu ülkede yatırım yapan girişimciler açısından bu durum, dikkatle takip edilerek rekabet stratejileri geliştirmeyi bir zorunluluk haline getirmektedir.

Vizyonumuz

Dünyada en çok bilinen ve tercih edilen, değişimi ve gelişimi hedefleyen yeni nesil teknolojileri kullanan ve üreten, çevreye duyarlı, insanları mutlu eden “küresel markalar” oluşturmak.

Misyonumuz

Birlikten güç doğar ilkesinin kurumsal vücut bulmuş hali olan kooperatifçiliği, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirerek, ülke ekonomisine fikirsel, sosyal açıdan istihdam ve üretim için katkıda bulunmaktır.

NAR SistemiNar İşletme Kooperatifi Çalışma Sistemi

  • Nar İşletme Kooperatifi, ortağını ekonominin içine bir girişimci olarak katan, onu, özellikle işletme projelerinde bir müşteri gibi olmaktan çıkarıp, bir yatırımcı ve yönetici konumuna yükselten bir sistemdir.
  • Nar İşletme Kooperatifi, sahipleri bir kaç kişiden ibaret olan şirket ve grupların değil, projeleri, talepleriyle finanse eden tasarruf sahiplerinin kendilerinin yapıp, kendilerinin kazanmasını amaçlayan bir sistemdir.
  • Diğer bir deyişle ortağının gücünü, onun kazancı hâline getiren bir sistemdir.
  • Nar İşletme Kooperatifi, her bireyin taşıdığı büyük potansiyele, maddî ve manevî birikime atıfta bulunsa da, aslında tek başına zayıf ve işlevsiz duran bu potansiyeli birleştirmeyi ve ülkemiz için daha büyük bir güce dönüştürmeyi hedefleyen bir sistemdir.

Kat Sayılı Pay Değerleme Sistemi (KPDS)

Ortakların hak ve hukukunu korumak için muhasebe kayıt programlarının yanı sıra, çok ortaklı şirketlere özgü, Kat Sayılı Pay Değerleme Sistemi (KPDS) adını verdiğimiz, her ortağın ilk günden başlayarak ortak kaldığı tüm günlerin sayısını sermaye ve çeşitli bilanço değerleriyle oranlayan algoritmik bir yazılım geliştirilmiştir.

Bu güne kadar bir çok testten başarıyla çıkan bu yazılım, sadece yatırımlardan doğan kâr paylarını hesaplamakla kalmamakta; şirketin geçmişteki kârlılık ve kabiliyetlerinden doğan sermaye değeri artışını da son kuruşuna kadar günlük olarak tespit etmekte ve ortakların hisse paylarına otomatik olarak eklemektedir.

Tüm ortaklara açık ve onların anlayabileceği bir basitlikte tasarlanan; keyfî müdahalelere kapalı bu sistem, yaptığı hesaplamaları tablolar hâlinde istendiği anda raporlayabilmektedir.