ÇALIŞMA SİSTEMİ

NAR İŞLETME KOOPERATİFİ ÇALIŞMA SİSTEMİ


  • Nar İşletme Kooperatifi, ortağını ekonominin içine bir girişimci olarak katan, onu, özellikle işletme projelerinde bir müşteri gibi olmaktan çıkarıp, bir yatırımcı ve yönetici konumuna yükselten bir sistemdir.
  • Nar İşletme Kooperatifi, sahipleri bir kaç kişiden ibaret olan şirket ve grupların değil, projeleri, talepleriyle finanse eden tasarruf sahiplerinin kendilerinin yapıp, kendilerinin kazanmasını amaçlayan bir sistemdir.
  • Diğer bir deyişle ortağının gücünü, onun kazancı hâline getiren bir sistemdir.
  • Nar İşletme Kooperatifi, her bireyin taşıdığı büyük potansiyele, maddî ve manevî birikime atıfta bulunsa da, aslında tek başına zayıf ve işlevsiz duran bu potansiyeli birleştirmeyi ve ülkemiz için daha büyük bir güce dönüştürmeyi hedefleyen bir sistemdir.
  • Uzun araştırmalar ve pratik uygulamalarla geliştirilen; çok sayıda iş adamı, uzman, akademisyen ve danışmanın katkı verdiği, paylaştıkça büyüyen büyüdükçe daha fazla paylaşan bir sistemdir.
  • Geçmişteki kötü örneklerin aksine, ülke ekonomisine çok dinamik ve verimli bir projeler sunan, özel sektör kuruluşlarına çok uluslu şirketlerle rekabet edecek gücü sağlamaya aday bir sistemdir.
  • Sadece insanımızın taşıdığı girişimci ve atılımcı ruhu değil; aynı zamanda ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkartacak bir sistemdir.
  • Çok ortaklı bir örnek olarak, iyi anlaşılıp değerlendirildiği takdirde sermaye birikimi yetersizliğine sunduğu çözümle Türkiye’nin ve insanımızın önüne çok büyük imkânlar ve ufuklar açacak bir sistemdir.