KAT SAYILI PAY DEĞERLEME SİSTEMİ POLİTİKASI

Ortakların hak ve hukukunu korumak için muhasebe kayıt programlarının yanı sıra, çok ortaklı kuruluşlara özgü, Kat Sayılı Pay Değerleme Sistemi (KPDS) adını verdiğimiz, her ortağın ilk günden başlayarak ortak kaldığı tüm günlerin sayısını sermaye ve çeşitli bilanço değerleriyle oranlayan algoritmik bir yazılım geliştirilmiştir. Bu güne kadar birçok testten başarıyla çıkan bu yazılım, sadece yatırımlardan doğan kâr paylarını hesaplamakla kalmamakta; kuruluşun geçmişteki kârlılık ve kabiliyetlerinden doğan sermaye değeri artışını da son kuruşuna kadar günlük olarak tespit etmekte ve ortakların hisse paylarına otomatik olarak eklemektedir.
Katsayılı Pay Değerleme Sistemi ortaklığa farklı zamanlarda giren sermayelerin paylarını adil değerlemek için zamanı bir ölçek olarak kullanır.
Bir Sermaye ortaklıkta bulunduğu her gün, 1. yılda 1, 2. yılda 1/2, 3. yılda 1/3 ve devamı yıllarda benzer şekilde (25. yılda 1/25) ortaklıktaki yaşına göre katsayı biriktirir. Pay hesabında her sermaye kendi toplam kat sayısı ile çarpılır, katsayılı sermaye değerleri bulunur. Sermayenin Kar/Zarar payı, katsayılı sermaye değerinin toplam katsayılı sermaye değerlerine oranıdır. Bir ortağın farklı tarihlerde yatırdığı her sermaye ayrı olarak hesap görür. Ortağın kar/zarar ve varlık payı, farklı tarihlerde yatırdığı sermayelerinin payları toplamıdır.