ÇEVRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ÇEVRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

NAR İşletme Kooperatifi sürdürülebilir, ahlaki ve kaliteli üretim ilkesini benimser. Bu maksatla üst yönetimden en uç noktadaki çalışanlarımıza, Çevremizin Korunması ve Güvenliği (ÇKG) için en yüksek bilinç ve en iyi uygulamaların kazanılması daimi hedefimiz ve taahhüdümüzdür.
• Tüm faaliyetlerimizde ÇKG ile ilgili kurallara ve yasalara uymak,
• Tüm çalışanlarımıza ÇKG alışkanlıkları kazandırmak
• Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin ÇKG ile ilgili kurallara ve yasalara uymasını sağlamak,
• İşletmelerimizde ÇKG ile ilgili risk doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
• ÇKG yönetim sistemimizin performansını ölçmek ve arttırmak için daimi çalışmalar yapmak,
• ÇKG, enerji verimliliği, atık bertarafı ve geri kazanımı konularında iyi uygulamaları takip etmek ve uygulamak,