İNSAN KIYMETLERİ POLİTİKASI

İNSAN KIYMETLERİ POLİTİKASI

Vizyonumuza ve iş hedeflerimize ulaşmak için sürdürülebilir en yüksek değeri üretecek insan kıymetine sahip olmak esastır. NAR İşletme Kooperatifinde işler kurumsal politikalarımıza uygun ve belirlenmiş iş süreçleri ile yürütülür. İşlerimizde verimli etkinliği sağlayacak yetkinlik ve becerileri karşılamak için;
- Sürdürülebilirlik için gerekli sayıda istihdam sağlamak,
- Kurumsal hedeflere mutabık ve işin gereklerini sağlayan personelleri istihdam etmek,
- İstihdam, terfi, atama, eğitim ve deneyim fırsatı verme kararlarında hakkaniyete dayalı objektif ölçütlere uymak,
- Gerekli yetkinlik ve becerileri istihdam edebilecek ücret ve özlük haklarını sağlamak,
- NAR İşletme Kooperatifinde çalışmayı özendirecek, çalışanların şevkini arttıracak bir manevi ortam sağlamak, güvenli ve verimli fiziki çalışma ortamı sağlamak,
- Objektif, kurumsal hedeflere ve personelle mutabakata dayanan bir performans ölçme sistemi yürütmek,
- Personelin kişilik hakları başta olmak üzere maddi ve manevi tüm haklarını korumak, sorunlarını ivedilikle çözüme kavuşturmak,
- Personele yeteneklerine göre gelişme imkânı sağlamak
- Personeli kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek,
- Personelin yönetimle kolaylıkla ve doğrudan temas kurmasını sağlayacak iletişim kanalları oluşturmak, NAR İşletme Kooperatifinin gelişimine katkı sağlayacak fikirlerini ve girişimlerini teşvik etmek ve uygulamak,
- Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı, fayda-maliyet bilincinde ve bütçe disiplini ile çalışmasını sağlamak,
- Yönetim pozisyonlarına yapılacak istihdamda öncelikle kurum içindeki uygun adayların terfiini gözetmek, dışarıdan yapılacak istihdamda işe uygunluğun yanı sıra kurum kültürüne en yüksek katkıyı sağlayacak adayı tercih etmek.