MALİ RİSKLER POLİTİKASI

MALİ RİSKLER POLİTİKASI

Mali Riskler politikası, NAR İşletme Kooperatifi’nin gelirleri ile gider bütçesi arasındaki dengenin kurulması ve gereğinde alınacak tedbirlerle ilgili kuralları belirler.
Mali riskler belirdiğinde;
• Tasarruf edilebilecek unsurlar belirlenir ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya alınır.
• Mücbir hallerde (deprem, sel, doğal afet v.b.) gelirlerin azalması ya da giderlerde aşırı artış söz konusu olması durumlarında alınacak tedbirlerle ilgili Mali Riskler Komitesi içinde de çalışma yapılır.
• Tasarruf tedbirleri alındığı halde, gider bütçesinin karşılanamaması riskine karşılık, Yönetim Kurulu kararı ile ortaklara sermaye artırımı çağrısı yapılır, zarureti giderecek faizsiz finansman kullanılabilir. Bu durum ilk genel kurulda ortakların bilgisine arz edilir.
• Dönen ve duran varlıkların yangın, deprem, hırsızlık v.b. risklere karşı sigortalanması, işin gereğine göre sigorta kapsamlarının doğru çerçevede kurulması, ek poliçelerle mümkün olan en ekonomik kapsam genişliğinin sağlanması esastır.
• Muhasebe tarafından Genel Müdür ve ilgili birimlerin dikkatine sunulmak üzere
• Aylık nakit akış tahmini
• Altı ayda bir, 2 yıllık karşılaştırmalı gelir gider akışı hazırlanır.