YATIRIM POLİTİKASI

YATIRIM POLİTİKASI

NAR İşletme Kooperatifi ileri teknoloji, nitelikli istihdam ve geniş organizasyon niteliklerini gerektiren herkesin yapamadığı alanlarda yatırım yapmayı görev edinmiştir. Bu özellikleri taşıyan fırsatlardan NAR İşletme Kooperatifi Genel Müdürlüğünce uygun görülenler Yönetim Kurulu kararı ile yatırım programına dâhil edilir.
NAR İşletme Kooperatifi ana sözleşmesinde belirtilen; helal ve meşru olmayan ( Faiz alıp - verme, İçki ve içerisinde alkol bulunan ürünler, alkollü mekanlar, domuz ve içerisinde domuz ürünü olan ürünler, kumarhane, gece kulübü, gazino, pavyon, genelevi, cinsel içerikli ürünler ve benzeri) ürünler üretemez, ticaretini yapamaz ve aracı olamaz.
Faaliyet programında içerilen yatırımlar için yeterli fon NAR İşletme Kooperatifi kasasında mevcut değilse ortaklardan sermaye artırımı ve uygun yatırımcıların ortaklığa katılımı ile fon geliştirme süreci başlatılır. Yatırımı için faizsiz; hibe, kredi, ve teşvik gibi programlardan yararlanabilir.
NAR İşletme Kooperatifi, ilk yatırımlarda, 5 yıllık faaliyet planına göre belirlenmiş sermaye ihtiyacı ortakları tarafından peşinen veya taahhüt yoluyla karşılanmadan, ortaklarını iradeleri dışında borca sokacak yatırım kararlarını hiçbir surette almaz. Yeni kuracağı iştiraklerde sermayesini ayni ve nakdi tamamlamadan hiçbir yatırıma girmez. Kooperatif iştiraki olmayan hiçbir kuruluş, şirket veya kişiye borç veremez.
Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili finansman kuruluşlarına başvurur, borçlanır, açılan kredinin tekniğine uygun olarak zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır. Faiz karşılığı kredi almaz ve faiz karşılığı kredi kullandırmaz.
Mevcut iştiraklerin genişletilmesi ve güncellenmesi için gerekli görülen yatırımlar ilgili iştirakin Genel Müdürlüğünün talebi ile İcra Kurulu vasıtasıyla Yönetim Kurulu gündemine alınır. NAR İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu’nun onayı ile ihtiyaç duyulan fon iştirake aktarılır. NAR İşletme Kooperatifi’nin hazır fonlarını aşan bir gereksinme durumunda, ortaklardan sermaye artırımı ve uygun yatırımcıların ortaklığa katılımı ile fon geliştirme süreci başlatılır. İnternet sitesinde, yapılacak ilk genel kurulda ortaklara ilk yatırım ve ilave yatırım kararları ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılır.
NAR İşletme Kooperatifi yatırım faaliyet planlarını yaparken teknoloji, istihdam ve tabii kaynaklar açısından yapılacak işlerin yüksek verimlilik, yüksek güvenlik, iktisadi ve çevresel sürdürülebilirlik şartlarına uygunluğunu esas alır.
NAR İşletme Kooperatifi, yeni girişimler ve yatırımlar için genç fikirleri ve eğilimleri tespit etmek için sürdüreceği her türlü iletişim faaliyetini sürdürülebilir iş başarısının giriş kapısı olarak görür. Bu maksatla yeni iş fikirlerinin ve teknolojilerin geliştirildiği üniversiteler, teknoparklar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile düzenli olarak iletişim kurar.