SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI


1. “Daha iyi bir dünya için”, NAR İşletme Kooperatifi faaliyetlerini bütünleşik olarak sosyal sorumluluk bilinciyle yürütür. Hukukilikle birlikte ve ötesinde, İslami ve sosyal vicdanı yaralayacak hiçbir faaliyette bulunmaz. İktisadi, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin aynı anda temin edilmesi temel ölçüttür.
2. Çok ortaklı bir kuruluş olması nedeniyle, ortaklık kültürünün yaygınlaşması ve toplumumuzun her alanda birlik olarak daha büyük işler başarma kapasitesinin geliştirilmesi, sosyal faaliyetlerinin ve iletişiminin temel hedefidir.
3. Nar İşletme Kooperatifi çalışanlarına ve diğer paydaşlarına dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile hiçbir surette ayrımcılık yapmaz.
4., Doğru insan kaynakları uygulamalarının sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanır. Eşitlikçi, adil, güvenli, çalışanın maddi-manevi hukukunu koruyan ve bireysel gelişimine fırsat tanıyan bir iş ortamı sağlamak taahhüdümüzdür.
5. Hataların ve kusurların fark edilmesini müteakip ivedilikle giderilmesi için azami çabanın gösterilmesini gelişimin temel unsuru olarak görürüz. Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde uluslararası kalite standartlarına uygunluğu gözetiriz.
6. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların kültürüne ve örfüne aykırı tavır almayız.
7. Paydaşlarımızdan, çalışanlarımızdan ve iş ortaklarımızda tüm politikalarımızın sosyal boyutlarına uyumluluk göstermelerini, bu hedeflere uygun iç ve dış faaliyetlerde aktif rol almalarını bekleriz.
8. Yöneticilerimizin ve iştiraklerimizin performans değerlendirmesinde sosyal sorumluluk uygulamalarında gösterecekleri başarı önemli bir ölçüttür.
9. Nar İşletme Kooperatifinde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk faaliyetlerini toplumumuzu teşvik maksadıyla web sitemizde ve yıllık faaliyet raporumuzda kamuoyu ile paylaşırız.