İLKELERİMİZ

Dayanışma ve Güç Ortaklığı


Nar İşletme Kooperatifi ortakları aynı düşünce ve duyguları içinde taşıyan, aynı hedefler için ortak payda da buluşan insanların oluşturduğu güç birliğidir. Daha büyük işler başarabilmek için var gücüyle ortaya koydukları emek ve sermayeleri ile hedeflerine bir bütün olarak devam etmektedir. İstişare, ortak akıl ve dayanışma vazgeçilmezimizdir.

Dayanışma ve Güç Ortaklığı


Nar İşletme Kooperatifi ortakları aynı düşünce ve duyguları içinde taşıyan, aynı hedefler için ortak payda da buluşan insanların oluşturduğu güç birliğidir. Daha büyük işler başarabilmek için var gücüyle ortaya koydukları emek ve sermayeleri ile hedeflerine bir bütün olarak devam etmektedir. İstişare, ortak akıl ve dayanışma vazgeçilmezimizdir.

Adalet, Hak ve Liyakat


Uzun yıllar sürdürüle bilinir, nesillerce devam ettirile bilinir bir işletmenin en önemli temel direği Adalet ile yönetmek ve yönetilmektir. Bu adaleti ve hakkı sağlayabilmek için liyakat olmazsa olmazımızdır. Özenle çalışma arkadaşlarımızı seçerek inançlı, düşünceli, liyakatli, bilinçli, ilkelerimizi taşıyan, hedeflerimize ulaşmak için azim ve takım ruhu taşıyan yönetici ve personellerden oluşmaktadır. Hak, adalet ve liyakat’e göstermiş olduğumuz yüksek duyarlılıkları bir bütün olarak sistem kurmuş ve bu sistemde sağlamış bulunduğumuza inanıyoruz.

Güven ve Dürüstlük


Nar İşletme Kooperatifi ortakları geçmişinden günümüze gelmiş güvenilir ve emin sıfatıyla bilinen insanlarla yol yürümeyi hedeflemektedir. Dürüstlük ve doğruluktan asla ödün vermeden emin adımlarla işlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirme idealindedirler.

Güven ve Dürüstlük


Nar İşletme Kooperatifi ortakları geçmişinden günümüze gelmiş güvenilir ve emin sıfatıyla bilinen insanlarla yol yürümeyi hedeflemektedir. Dürüstlük ve doğruluktan asla ödün vermeden emin adımlarla işlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirme idealindedirler.

Helal Kazanç ve Adil Paylaşım


Oluşturduğumuz bu sistem tamamen helal kazanç ve adil paylaşım üzerine kurulmuş bir sistemdir. Gücünü ortaklarının tecrübe ve geleneklerinden alarak, birlikten güç ve bereket doğar ilkesiyle, kontrollü ve sağlam adımlarla büyümeyi amaç edinmiştir. İlke ve değerlerimizden taviz vermeden faizden tamamen uzak, helal kazanç üzerine kurmuş oldukları işletmelerle, yatırımların, çalışmaların karlı ve güvenilir olması hedeflenmektedir.

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik


Çok ortaklı şirketlerde; hesap verilebilirlik, şeffaflık ve güven ön plandadır. Bunlardan daha da önemlisi sistemdir. Biz Nar İşletme Kooperatifi olarak sistem temelli olan bu işletmelerimizde güven, şeffaflık ve hesap verilebilirliğini sağlamaktayız. Kurmuş olduğumuz mali sistem ve işleyişimiz; herkesin ulaşabileceği, anlayabileceği ve hesabını sorabileceği basitlikte tasarlanmıştır. Özel bir yazılım ve adat (sermaye kar ve zarar hesaplama) sistemine bağlı olarak hesaplayan finansal bir sistem mevcuttur. Bu sistem ortakların her kuruşunu ve hakkını sayısal bir düzende hesap etmektedir. Yöneticilerimiz tecrübeli, hesabını iyi yapan, hesap vermekten korkmayan, tam aksine hesap sorulmadan hesap verebilen bir anlayışla hareket etmektedirler.

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik


Çok ortaklı şirketlerde; hesap verilebilirlik, şeffaflık ve güven ön plandadır. Bunlardan daha da önemlisi sistemdir. Biz Nar İşletme Kooperatifi olarak sistem temelli olan bu işletmelerimizde güven, şeffaflık ve hesap verilebilirliğini sağlamaktayız. Kurmuş olduğumuz mali sistem ve işleyişimiz; herkesin ulaşabileceği, anlayabileceği ve hesabını sorabileceği basitlikte tasarlanmıştır. Özel bir yazılım ve adat (sermaye kar ve zarar hesaplama) sistemine bağlı olarak hesaplayan finansal bir sistem mevcuttur. Bu sistem ortakların her kuruşunu ve hakkını sayısal bir düzende hesap etmektedir. Yöneticilerimiz tecrübeli, hesabını iyi yapan, hesap vermekten korkmayan, tam aksine hesap sorulmadan hesap verebilen bir anlayışla hareket etmektedirler.