YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KOMİTESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KOMİTESİ

Yatırımcı İlişkileri Komitesi’nin Görevleri:
• Ortaklarımızın, kanunlardan ve ana sözleşmemizden kaynaklanan haklarını kullanmalarını sağlayacak kurum içi mali ve idari kuralları belirlemek,
• Ortaklık kayıtlarının sağlıklı, güvenilir ve güncel olmasını sağlamak,
• Genel Kurulların mevzuata, ana sözleşmeye ve kooperatif içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
• Genel Kurul belgelerinin zamanında ve doğru olarak hazırlanmasını temin etmek,
• Genel Kurul tutanaklarının ve oylama sonuçlarının usulüne uygun kayıt altına alınmasını sağlamak,
• Genel Kurul kararlarının ortaklara ve mevzuatın gerektirdiği ilgili resmi kurumlara zamanında gönderilmesinin sağlamak,
• Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ortakların ve yatırımcıların bilgi taleplerini cevaplamak,
• Periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve ilgili toplantılara iştirak etmek,
• İnternet sitemizin ortaklarımız ve yatırımcılar için aktif bir bilgilendirme ve iletişim platformu olmasını sağlamak,
• Ulusal ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak NAR İşletme Kooperatifi finansal tablolarının kanuni süresinde internetten yayınlanmasını sağlamak,
• Ortakların ve potansiyel yatırımcıların kararlarına etkide bulunabilecek bilgilerin, mevzuata göre NAR İşletme Kooperatifi faaliyet raporunda yer almasını ve internette güncel olarak yayınlanmasını sağlamak,
• Yıllık faaliyet raporunun, mevzuat çerçevesinde hazırlanması sağlamak,
• NAR İşletme Kooperatifi’ne, bağlı şirketlerine ve faaliyet gösterilen endüstrilere dair medya yayınlarının izlenmesini sağlamak, elzem durumlarda ilgili idari kadroların bilgilenmesini temin etmek,
• Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli olarak Genel Kurul kararlarıyla ve rutin ortaklık işleriyle ilgili kurum içi icranın mevzuata, ana sözleşmeye ve iç yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek,
• NAR İşletme Kooperatifi’nin basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,