İLETİŞİM POLİTİKASI

İLETİŞİM POLİTİKASI


İletişim politikası, ortakların iletişim kanallarının planlı işletilmesini sağlamayı hedefler.
Kurumsal web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının güncel ve ortakların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesini sağlamak.
Ortakların ve bağlı şirketlerinin iletişim ve piyasa ile etkileşim ihtiyaçlarına göre planlanmış tarihlerde, özel günlerde ve haftalarda yürütülecek iletişim faaliyetleri, muhatap, mesaj, kanal, frekans ve bütçesi Yönetim Kurulunca onaylanarak yürütülür.
Etkin iletişim için, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı veritabanını güncel tutmak.
Acil durumlarda plansız iletişim faaliyeti gerektiğinde, Yönetim Kurulu Başkanının onayı alınmaksızın iletişim faaliyeti yürütülmez.