İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

NAR İşletme Kooperatifi sürdürülebilir, ahlaki ve kaliteli üretim ilkesini benimser. Bu maksatla üst yönetimden en uç noktadaki çalışanlarımıza, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) için en yüksek bilinç ve en iyi uygulamaların kazanılması daimi hedefimiz ve taahhüdümüzdür.
• Tüm faaliyetlerimizde İSG kurallarına ve yasalarına uymak,
• Tüm çalışanlarımıza sağlık ve güvenlik alışkanlıkları kazandırmak,
• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin İSG kurallarına uymasını sağlamak,
• İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
• İSG yönetim sistemimizin performansını ölçmek ve arttırmak için daimi çalışmalar yapmak,
• İSG iyi uygulamalarını takip etmek ve uygulamak,