KURUMSAL

HAKKIMIZDA


Küreselleşen Sermayelerin piyasa ekonomisi sisteminde oluşturduğu global dünya pazarı, tüm dünyadaki üreticileri büyük, kurumsal ve profesyonel markalarla rekabet etmek zorunda bırakmaktadır. Ekonomik göstergelerde gelişmekte olan ülkeler statüsünde değerlendirilen Türkiye ve bu ülkede yatırım yapan girişimciler açısından bu durum, dikkatle takip edilerek rekabet stratejileri geliştirmeyi bir zorunluluk haline getirmektedir.

Tanımladığımız reel piyasada kısıtlı sermayelerle büyük rekabetlere girmek işletmelerin tek başına üstesinden gelebileceği bir durum değildir. Gerçek anlamda rekabet piyasasına girmek ve dönemin gereksinimlerini karşılayacak ölçekte yeni firmalar kurmak, yeni markalar oluşturmak ciddi güç birliktelikleri gerektirmektedir. Bu bağlamda NAR İŞLETME KOOPARATİFİ kurumsal yapısı ve organizasyon modeli olarak Türkiye’de değer üreten ve kendi alanında uzmanlaşmış farklı sektörlerden ciddi firmaların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır.

NAR-KOOP zamanın ruhuna uygun yatırım planlamaları yapmayı, yapılacak yatırımlar ve ortaya çıkacak ürünlerle ilgili pazarlama ve rekabet stratejileri geliştirmeyi hedefleyen ve hedeflerine ulaşmak için Birlikten Güç Doğar, Helal Kazanç ve Adil Paylaşım stratejisi ile İstişare Odaklı yaklaşımı benimseyen bir birlikteliktir. Yenilikçi yaklaşımlarla vizyon ve misyonunu inşa eden bu birliktelik, katma değeri yüksek ve bir taraftan kendi üyelerini ekonomik olarak güçlendirmeyi hedeflerken, bir yandan da ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak stratejik ürünlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.

VİZYONUMUZ

Dünyada en çok bilinen ve tercih edilen, değişimi ve gelişimi hedefleyen yeni nesil teknolojileri kullanan ve üreten, çevreye duyarlı, insanları mutlu eden “küresel markalar” oluşturmak.

MİSYONUMUZ

Birlikten güç doğar ilkesinin kurumsal vücut bulmuş hali olan kooperatifçiliği, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirerek, ülke ekonomisine fikirsel, sosyal açıdan istihdam ve üretim için katkıda bulunmaktır.

YÖNETİM KURULU

  • YUNUS ATİLLA HAMALLAR
  • MURAT AKSU
  • ERKAN YAŞAR

DENETİM KURULU

  • RAMİS YÜNCÜ
  • FERHAT ŞEKEROĞLU